Facebook xin lỗi vì “ép” người dùng sử dụng tên thật