Bảo mật Facebook bằng điện thoại và SMS

ICTnews – Nếu chưa yên tâm với độ mạnh mật khẩu, bạn có thể tăng cường bảo mật Facebook bằng cách dùng điện thoại hay smartphone tạo ra tầng lớp an ninh thứ 2.

Lớp bảo mật Facebook thứ 2 bằng điện thoại được dùng khi có sự đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn trên một thiết bị lạ. Facebook cung cấp cho người sử dụng khá nhiều cách thức để điều hành lớp bảo mật thứ 2 này, nhưng cách cơ bản nhất vẫn là nhận mã bảo mật qua tin nhắn SMS gửi đến điện thoại. Dưới đây sẽ là hướng dẫn cụ thể:

Khai báo số điện thoại cho tài khoản Facebook

Để sử dụng điện thoại cho lớp bảo mật Facebook thứ 2, trước hết bạn cần khai báo một số điện thoại.

Bước 1: Vào Dòng thời gian Facebook của bạn rồi bấm nút Cập nhật thông tin.

A1-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Vào “Dòng thời gian” Facebook của bạn rồi bấm nút “Cập nhật thông tin” (khoanh đỏ).

Bước 2: Vào mục Thông tin cơ bản và liên hệ, rồi bấm đường dẫn Thêm một số di động.

A2-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Vào mục “Thông tin cơ bản và liên hệ”, rồi bấm đường dẫn “Thêm một số di động” (khoanh đỏ).

Bước 3: Lựa chọn mã Việt Nam, nhập số điện thoại rồi bấm nút Lưu thay đổi. Bạn có thể tùy chọn mức độ công khai của số điện thoại này nếu muốn.

A3-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Lựa chọn mã Việt Nam (khung 1), nhập số điện thoại (khung 2) rồi bấm nút “Lưu thay đổi”. Bạn có thể tùy chọn mức độ công khai của số điện thoại này nếu muốn (khoanh đỏ).

Bước 4: Số điện thoại của bạn đã có trong hồ sơ. Bây giờ hãy bấm đường dẫnXác nhận bên cạnh số điện thoại này.

A4,5-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Số điện thoại của bạn đã có trong hồ sơ. Bây giờ hãy bấm đường dẫn “Xác nhận” bên cạnh số điện thoại này (khoanh đỏ).

Bước 5: Kiểm tra đúng số điện thoại của mình rồi bấm Tiếp tục.

A5-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Kiểm tra đúng số điện thoại của mình rồi bấm “Tiếp tục”.

Bước 6: Một tin nhắn SMS chứa mã xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đăng ký. Hiện nay, thời gian chờ tin nhắn này từ hệ thống Facebook có thể lên đến… 12 tiếng, dù với các smartphone Android hay iPhone thì có vẻ nhận được nhanh hơn. Khi đã nhận được tin nhắn, hãy nhập mã xác nhận vào khung trống và bấm Chấp nhận.

A6-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Nhập mã xác nhận vào khung trống và bấm “Chấp nhận” (mũi tên).

Thiết lập bảo mật Facebook bằng điện thoại

Bước 1: Giờ đến các bước thiết lập bảo mật Facebook bằng điện thoại. Trước hết, bên ngoài trang chủ Facebook của bạn, hãy bấm mũi tên nhỏ góc trên bên trái rồi chọn Thiết lập.

B1-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Bên ngoài trang chủ Facebook của bạn, hãy bấm mũi tên nhỏ góc trên bên trái rồi chọn “Thiết lập” (mũi tên).

Bước 2: Vào mục Bảo mật và bấm đường dẫn Chỉnh sửa trong mục con Xét duyệt đăng nhập.

B2-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Vào mục “Bảo mật” và bấm đường dẫn “Chỉnh sửa” (khoanh đỏ) trong mục con “Xét duyệt đăng nhập”.

Bước 3: Tích chọn Yêu cầu mã bảo mật để truy xuất tài khoản của tôi từ trình duyệt lạ.

B5-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Tích chọn “Yêu cầu mã bảo mật để truy xuất tài khoản của tôi từ trình duyệt lạ”.

Bước 4: Facebook sẽ giới thiệu qua cho bạn về cơ chế phê duyệt đăng nhập. Hãy bấm nút Bắt đầu.

B6-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Facebook sẽ giới thiệu qua cho bạn về cơ chế phê duyệt đăng nhập. Hãy bấm nút “Bắt đầu”.

Bước 5: Lựa chọn loại điện thoại của bạn rồi bấm Tiếp tục. Như đã nói ở trên thì smartphone Android và iPhone có vẻ nhận tin nhắn SMS từ Facebook nhanh nhạy hơn hẳn.

B7,5-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Lựa chọn loại điện thoại của bạn rồi bấm “Tiếp tục”.

Bước 6: Facebook sẽ gửi cho bạn một tin nhắn chứa một mã xác nhận khác. Hãy nhập mã xác nhận này vào khung trống rồi bấm nút Chấp nhận.

B8-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Facebook sẽ gửi cho bạn một tin nhắn chứa một mã xác nhận khác. Hãy nhập mã xác nhận này vào khung trống rồi bấm nút “Chấp nhận” (mũi tên).

Bước 7: Tích chọn yêu cầu mã ngay lập tức và bấm nút Đóng là xong.

B9-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Tích chọn “yêu cầu mã ngay lập tức” và bấm nút Đóng là xong.

Vận hành: Sau khi thiết lập xong, mỗi lần có sự đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn trên một thiết bị lạ hay một trình duyệt lạ thì hệ thống đều sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật lớp thứ 2. Mã bảo mật cấp 2 này được gửi đến số điện thoại của bạn, trong trường hợp bạn thực sự đang đăng nhập thì hãy dùng nó.

B11-Bao-mat-Facebook-tranh-bi-hack-bang-dien-thoai-Cach-bao-mat-Facebook.jpg

Bảo mật Facebook bằng điện thoại: Sau khi thiết lập xong, mỗi lần có sự đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn trên một thiết bị lạ hay một trình duyệt lạ thì hệ thống đều sẽ yêu cầu nhập mã bảo mật lớp thứ 2.

Bảo mật Facebook bằng điện thoại và SMS
Anh Hào